torsdag 14 mars 2013

Etrion Q4 uppföljning

Här kommer en liten uppföljning angående min prognos för Q4.

Q4 Prognos Utfall Skillnad
Cash 33389 37750 13,1%
Debt 381578 372771 2,3%
Intäkter 8600 7385 -14,1%

Som vi ser slog Etrion mina förväntningar både vad det gäller cash och borrowings* dock föll intäkterna med ca 14%.

Om vi tittar på helåret och min prognos om 56 877 000 dollar i intäkter och utfallet blev 55 662 000 vilket får ses som godkänt. Dock värt att nämna, om intäkterna inte fallit under Q4, skulle min prognos för helåret infallit då skillnaden mellan prognos och utfall för helåret enbart var 1215. 

Vid nästa prognos kommer jag redovisa lite mer hur jag räknat på begäran.


(*se föregående inlägg)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar