måndag 25 februari 2013

Etrion Q4 estimat

Här kommer en mindre prognos för Etrion Q4, både i absoluta tal och med lite diagram.
Mina prognoser ska ses som en vägledning om ungefär vart de riktiga siffrorna kommer landa när de presenteras.
Tanken är att mina prognoser kommer att växa i omfattning och bli djupare och inkludera mer. Som exempel att jag tar med "operating expensses" samt produktion.Q4e

Intäkter: 8 600 000$
Cash: 33 389 000$
Skulder*:  381 578 000$

Etrion kvartalsvis 2012


*Här jag räknat ihop både kortfristiga "borrowings" (utgår från att det är räntebärande kortfristiga lån)

Helår 2012

Intäkter: 56 877 000

Här har bolaget gått ut med en prognos med att de kommer att nå 54 000 000 dollar i intäkter för 2012. (Januari 15:e presentationen). Värt att nämna är att Etrion några gånger i följd har visat sig prestera bättre än plan. Därför anser jag att min prognos om 56,877 miljoner inte är helt orimlig.


Här visar sig lite av min prognos för 2013. De totala intäkterna för 2013 tror jag inte blir mycket bättre. Beroende på hur snabbt de kan realisera mindre projekt och hur snabbt de kan sätta delar av 8,8 MW verket i drift kan intäkterna justeras något men överlag kommer 2013 se ut som 2012.

Använd gärna flattr knappen om ni gillar innehållet.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar